IN HÌNH PHẬT, DANH HIỆU PHẬT LÊN ÁO, LÊN XE CÓ TÁC DỤNG GÌ? CÓ SAI KHÔNG? CÓ BẤT KÍNH KHÔNG? CÓ TỘI GÌ KHÔNG?

Chúng tôi nhìn thấy ở nước nhiệt đới rất nhiều người trên phố, mặc 1 cái áo thun là được rồi ở trên cái áo thun in hình Đức Phật, đừng có ngại in hình Đức Phật lên áo rồi đem áo in hình Đức Phật này mang đi giặt, những cái bị bẩn, e sợ phải tạo nghiệp tội, tạo nghiệp tội cũng đừng có ngại, độ chúng sanh mới cần thiết, độ chúng sanh phải ưu tiên, để cho chúng sanh trồng thiện căn trong A lại da thức mới là quan trọng.

Đức Phật nhìn thấy điều này rất hoan hỷ, bạn muốn hỏi Đức Phật con làm thế này thì có làm sao không? Nhất định Đức Phật trả lời là con làm rất đúng, con không có làm sai, là thiện tâm, giúp đỡ tất cả chúng sanh gieo trồng hạt giống Phật.

Tượng Gỗ Hoàng Tùng Xếp Bỏ Túi

Có thể in hình Phật, có thể in hình bồ tát, có thể in danh hiệu Phật Bồ Tát, bây giờ chúng ta có thể nhìn thấy, thỉnh thoảng ở trên đường nhìn thấy 1 số phương tiện giao thông, ở phía sau các phương tiện này có dán Nam Mô A Di Đà Phật, tốt à, họ là cầu sự bình an, thật sự là có bình an, điều này không phải giả, xe của họ đi đến bất kỳ chỗ nào, người ta nhìn thấy thì đã trồng được thiện căn rồi.

Trong qua khứ khi tôi còn ở Đài Loan, có nhìn thấy 1 chiếc xe taxi, 4 bên đều có dán Phật hiệu, đều dán đầy xe, tốt rất là tốt, tôi cũng rất là tán thán họ, người khác chỉ dán có 1 tấm, dán đằng trước dán đằng sau, ông ấy thì dán 4 phía.

Độ Sanh là cần Thiết, nên đem cái danh hiệu Phật này giới thiệu cho chúng sanh, nên đem A Di Đà Phật giới thiệu cho tất cả chúng sanh, không quản là họ có hiểu cái ý nghĩa này hay không, ở trong a lại da thức, có lưu vào là được rồi…

Tượng Gỗ Hoàng Tùng Xếp Bỏ Túi

…Giống như người mở tiệm buôn, trong tiệm thờ 1 tôn tượng Phật A Di Đà, hoặc giả viết 1 câu Nam Mô A Di Đà Phật, dán ở bên cạnh bảng hiệu của bạn, người ta vừa đến cửa tiệm của bạn, trước tiên là nhìn A Di Đà Phật, trước tiên là niệm 1 câu A Di Đà Phật, tốt rồi, bạn 1 mặt buôn bán, 1 mặt là độ chúng sanh, phương pháp thực tế là rất nhiều rất nhiều, buôn bán phát tài rồi, thường xuyên đăng quảng cáo ở trên các tờ báo các tạp chí, tại sao bạn không ở trên các mục quảng cáo, đăng thêm 1 hình Phật hoặc đăng thêm 1 danh hiệu của Phật Bồ Tát?…

Tượng Gỗ Hoàng Tùng Xếp Bỏ Túi

…Người học phật phải thường xuyên chất chứa cái tâm này, phải thường xuyên giúp đỡ tất cả chúng sanh, làm thế nào để đem phật pháp giới thiệu cho họ, trong số người đó có 1 số người sau khi nhìn thấy, họ hiếu kỳ, họ đến hỏi bạn xin bạn chỉ dạy, vậy tốt rồi, quyển sách nhỏ kết pháp duyên của bạn, hộp đĩa có thể tặng cho họ để kết duyên, họ có niềm vui, cho nên những phẩm vật nhỏ dùng để kết duyên luôn mang theo bên mình, bất luận là đi đến đâu cũng không được quên, tùy lúc mà kết duyên với họ, họ muốn biết nhiều hơn 1 chút, giới thiệu họ đi nghe kinh, những việc này chúng ta có thể nghĩ ra, chúng ta sẽ nghĩ ra, người có suy nghĩ giống như ta rất nhiều rất nhiều, có những người nghĩ ra họ sẽ làm được, có những người nghĩ ra nhưng không có năng lực để làm, tâm thì có dư nhưng không đủ lực, nhưng mà công đức đều được viên mãn.

*Trích từ bài giảng Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác (Tập 255)*.

Tượng gỗ hoàng tùng xếp bỏ túi Tôn tượng gỗ hoàng tùng có phát hành tại Cuahangphatgiao.vn văn hóa phẩm Phật giáo – 128B Trần Phú, P4, Q5

Home
Tìm
0Giỏ

0931119880

Chuyển đến thanh công cụ