Tin Phật Giáo

Tứ đại Thiên vương là những ai?

Trong đạo Phật Tứ đại Thiên vương là những ai?

08:01 28-03-2020

Có lẽ chúng ta đã có nghe qua danh hiệu Tứ Đại Thên Vương, nhưng chắc hẳn sẽ có một số đạo hữu chưa biết đến. Vậy Tứ Đại Thiên Vương là ai và ta thường thấy thờ Các Ngài ở đâu chúng ta cũng nhau tìm hiểu nhé. Tứ đại Thiên vương là những ai?

Home
Tìm
0Giỏ

0931119880

Chuyển đến thanh công cụ