Tượng Địa Tạng gốm tử sa tự tại bước đi cầm tích trượng

Mã sản phẩm: TD0091

2.500.000 

🙏 ĐỊA TẠNG BỒ TÁT GỐM TỬ SA 🙏

⚡ Kích thước: Cao 29cm.
⚡ Chất liệu: Gốm tử sa trung cấp
⚡ Hình tượng Bồ Tát Địa Tạng đi trong tự tại, 1 tay cầm phương trượng.

————————- ⬇ ⬇ ⬇ ———————-
Chúng con mong sẽ được kết nối Pháp Duyên thù thắng đến tất cả mọi người. A Di Đà Phật!

Số lượng:
1
 • Giao hàng toàn quốc
 • Thanh toán khi nhận hàng
 • Đặt hàng online 24/7
 • Ưu đãi khi mua cho Chùa
 • Nhận đặt hàng theo yêu cầu.
 • Liên hệ
 • 0931119880
 • admin@cuahangphatgiao.vn
 • 46 Mỹ Huề, Trung Chánh, Hóc Môn, TPHCM
 • Đăng ký làm đại lý Đăng ký
 • Bạn quan tâm về:
 • Nhận đặt hàng theo yêu cầu.
Thông tin sản phẩm

Trong kinh Địa Tạng Bồ-tát Bổn Nguyện, đức Phật nói về bốn tiền thân, với bốn đại nguyện của ngài Địa Tạng như sau. Tượng Địa Tạng gốm tử sa

1. Trong vô lượng kiếp về trước, ngài Địa Tạng là một vị Trưởng giả. Nhờ phước duyên được chiêm ngưỡng, đảnh lễ. Và được sự chỉ dạy của đức Phật Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai, vị Trưởng giả này đã phát đại nguyện:

“Từ nay đến tận đời vị lai, tôi vì những chúng sanh tội khổ trong sáu đường. Mà giảng bày nhiều phương tiện làm cho chúng nó được giải thoát hết cả, rồi tự thân tôi mới chứng thành Phật quả.” Tượng Địa Tạng gốm tử sa

2. Vào thời quá khứ vô số kiếp trước, thuở đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Tiền thân của Ngài là một người nữ dòng dõi Bà-la-môn có nhiều phước đức và oai lực. Nhưng mẹ của cô không tin vào nhân quả tội phước, tạo rất nhiều ác nghiệp.

Sau khi chết bị đọa vào địa ngục. Là người con chí hiếu, cô rất thương nhớ mẹ, và đã làm vô lượng điều lành. Đem công đức ấy hồi hướng cho mẹ, và cầu nguyện đức Phật cứu giúp.

Nhờ các công đức chí thành ấy. Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại đã cho cô biết là mẹ của Cô đã được thoát khỏi cảnh địa ngục và vãng sanh về cõi trời. Vô cùng hoan hỉ trước tin ấy, cô đã đối trước đức Phật Giác Hoa phát nguyện: “Tôi nguyện từ nay nhẫn đến đời vị lai những chúng sanh mắc phải tội khổ. Thì tôi lập ra nhiều phương chước làm cho chúng đó được giải thoát.” Tượng Địa Tạng gốm tử sa

đại tạng vương bồ tát

3. Trong hằng hà sa số kiếp về trước, thuở đức Phật Nhất Thiết Trí Thành Tựu Như Lai. Ngài Địa Tạng là một vị vua rất Từ bi, thương dân như con … nhưng chúng sanh lúc ấy tạo rất nhiều ác nghiệp, vị vua hiền đức này đã phát nguyện: “Như tôi chẳng trước độ những kẻ tội khổ làm cho đều đặng an vui chứng quả Bồ Ðề, thời tôi nguyện chưa chịu thành Phật.”

4. Vô lượng kiếp về thuở quá khứ, thời đức Phật Liên Hoa Mục Như Lai. Ngài Địa Tạng là một hiếu nữ tên Quang Mục có nhiều phước đức. Nhưng mẹ của Quang Mục lại là người rất ác, tạo vô số ác nghiệp. Khi mạng chung, bà bị đọa vào địa ngục.

Quang Mục tạo nhiều công đức hồi hướng cho mẹ, và nhờ phước duyên cúng dường một vị A-la-hán. Vị Thánh này đã cho biết rằng, mẹ của cô đã thoát khỏi cảnh địa ngục sanh vào cõi người.

Nhưng vẫn còn chịu quả báo sinh vào nhà nghèo hèn, hạ tiện, lại bị chết yểu… vì lòng thương mẹ và chúng sanh. Quang Mục đã đối trước đức Phật Liên Hoa Mục Như Lai phát nguyện: “Từ ngày nay nhẫn về sau đến trăm nghìn muôn ức kiếp. Trong những thế giới nào mà các hàng chúng sanh bị tội khổ nơi địa ngục cùng ba ác đạo.

Tôi nguyện cứu vớt chúng sanh đó làm cho tất cả đều thoát khỏi chốn ác đạo: địa ngục, súc sanh và ngạ quỉ, v.v… Những kẻ mắc phải tội báo như thế thành Phật cả rồi, vậy sau tôi mới thành bậc Chánh Giác.”

Tại Cuahangphatgiao.vn chúng con ngoài cung cấp dòng sản phẩm tượng địa tạng gốm tử sa. Thì dòng sản phẩm tượng tam thánh bằng gỗ cũng được chế tác tinh xảo. Giúp cho mỗi người khi lễ lạy đều sinh tâm hoan hỉ.

Home
Tìm
0Giỏ

0931119880

Chuyển đến thanh công cụ