HỒ BÂN – ĐỆ TỬ QUY ĐÃ CỨU ĐỜI TÔI

Chia sẻ của Hồ Bân – một thanh niên 22 tuổi, một người có thể gọi là “đồ bỏ đi của xã hội”, nhưng đã quay đầu trở thành người tốt, nhờ học tập Đệ tử quy.

Tiết Mục Đặc Biệt: Tọa Đàm về Văn Hóa Truyền Thống
Giáo Dục Thánh Hiền, Cải Tạo Vận Mệnh
Đồng Học Hồ Bân
Đối với con người thời nay, giáo dục phẩm đức là phần quan trọng bậc nhất trong quá trình trưởng thành, bởi nó quyết định tương lai của trẻ, hạnh phúc trong gia đình, ảnh hưởng tới sự ổn định và phát triển của cả xã hội sau này. Vì vậy, các bậc phụ huynh, các Thầy cô giáo không thể không biết đến việc này.

Home
Tìm
0Giỏ

0931119880

Chuyển đến thanh công cụ